Koninklijke musea voor schone kunsten van belgië geplande evenementen

12.01.2020
252

Interpellatie betreffende de ontwikkeling van het fiets GEN-netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de samenwerking tussen Gewest en gemeentes inzake fietspaden. Toegevoegde Interpellatie betreffende het Energie- en klimaatplan

Toegevoegde Interpellatie betreffende de aanbevelingen van La Strada inzake de dringende hulp aan de daklozen de komende twee jaar. Interpellatie betreffende de ontwikkeling van Open Data in het Brussels Gewest. Interpellatie betreffende de uitbreiding van het Brusselse metronet. Toegevoegde Interpellatie betreffende het tekort aan huisartsen in Brussel. Interpellatie betreffende de stand van zaken in de ontwikkeling van een internationaal busstation. Interpellatie betreffende de mantelzorg in Brussel.

Toegevoegde Interpellatie betreffende de inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen de Brusselse regelgeving inzake het toeristische logies.

Interpellation concernant les journes du matrimoine! Interpellation jointe concernant la mise en demeure adresse par la Commission europenne la Rgion bruxelloise concernant la rglementation Airbnb. Interpellatie betreffende de private investeerders in de SVK-sector, koninklijke musea voor schone kunsten van belgië geplande evenementen. Interpellation concernant le renforcement des politiques bruxelloises concernant la dtention d'animaux ainsi que l'tat des lieux des pratiques interdites et des interventions autorises, de la mise mort et des infractions en matire de bien-tre animal, je pense tre tomb sur mathias j' sais pas si vous tes plusieurs perceurs.

Interpellation concernant la rforme du CoBAT. Interpellatie betreffende de tussentijdse balans van de invoering van de lage-emissiezone.

À propos des musées

Interpellatie betreffende de balans van de ontwikkeling van de site van Schaarbeek-Vorming. Toegevoegde Interpellatie betreffende de verkoop van de terreinen van Schaarbeek-Vorming aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Interpellatie betreffende de stand van zaken met het "Good Food" plan en de nieuwe initiatieven ter bestrijding van de voedselverspilling bij de Brusselse gezinnen. Interpellatie betreffende de maatregelen met het oog op de sensibilisering en de opleiding inzake de autisme spectrumstoornis ASS. Interpellatie betreffende de hervorming van de sector van het betaald personenvervoer, gelet op het vonnis van de Ondernemingsrechtbank inzake de Uber-dienst.

Interpellation concernant les effets à Bruxelles de la réforme fédérale des réseaux hospitaliers sur les réseaux publics et la situation des hôpitaux Iris Sud en particulier.

  • Interpellatie betreffende de inwerkingtreding van de "testing"-ordonnantie en de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting. Interpellation concernant l'état d'avancement du développement d'une gare routière internationale.
  • Interpellation concernant l'avant-projet d'ordonnance sur le nouveau modèle d'allocations familiales. Interpellation concernant l'interdiction des sacs plastiques à Bruxelles.

Interpellation concernant le neuvime rapport bisannuel "Citoyennet et Pauvret" et le courrier adress aux mandataires politiques? Interpellatie betreffende de ongelijkheden inzake de ziekenhuisrekening naar aanleiding van de laatste Solidaris-barometer. Interpellation concernant l'valuation de l'efficience du systme des certificats verts.

Toegevoegde Interpellatie betreffende de ingebrekstelling van het Brussels Gewest door de Europese Commissie inzake de Airbnb-woningen. Interpellatie betreffende de maatregelen voor een aanzienlijke toename van de elektrische voertuigen en die op CNG in Brussel.

Welcome | Bienvenue | Welkom

Interpellatie betreffende de aanwending van 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Interpellation jointe concernant la fonction d'un agent de liaison entre la Région bruxelloise, la Wallonie et la Communauté française.

Interpellation concernant la sortie du diesel en à Bruxelles.

Toegevoegde Interpellatie betreffende de problemen in verschillende gemeenten tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Interpellatie betreffende de geplande Vlaamse intelligente kilometerheffing en de eventuele gevolgen voor het Brussels Gewest.

Interpellation concernant la traduction de l'accord de gouvernement dans les projets de PAD. Interpellatie betreffende de verbreding van de Ring. Toegevoegde Interpellatie betreffende de toekomst van het Koning Boudewijnstadion ten gevolge van de beslissing van 23 september van de Stad Brussel.

Localisation des musées

Interpellation jointe concernant le succès croissant rencontré par les AIS. Toegevoegde Interpellatie betreffende de door Leefmilieu Brussel georganiseerde raadpleging over de dieseluitstap.

Interpellation concernant le projet de taxation kilométrique intelligente de la Flandre et ses implications éventuelles pour la Région bruxelloise.

Interpellation jointe concernant les conclusions de l'audit portant sur la gestion du Logement molenbeekois. Interpellation concernant l'largissement du Ring. Interpellation concernant l'interdiction des sacs plastiques Bruxelles.

Interpellatie betreffende de veroordeling van Net Brussel voor oneerlijke concurrentie. Interpellatie betreffende de efficintie en het nut van de EPB-certificaten.

Interpellatie betreffende de plaats van de creatieve en culturele economie in de Brusselse economie. Interpellation concernant la mise en service des navettes autonomes.

Interpellatie betreffende de toegang tot het beroep en de eis van basiskennis inzake beheer. Interpellation jointe concernant les dérogations temporaires pour l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate accordées à la STIb, à Infrabel et à la SNCB.

Interpellation concernant le plan industrie de la Région de Bruxelles-Capitale. Interpellation jointe concernant les nouveaux projets de rénovation du stade Roi Baudouin.

Interpellation jointe concernant la vision interfdrale de la mobilit pour. Interpellation jointe concernant la modification des rgles pour les trotinettes et vlos partags.

Interpellatie betreffende de evaluatie van de impact van de werken aan het Reyerscomplex op het verkeer in Brussel.

  • Bébé 5 semaines evolution
  • La fille la plus belle du monde russe
  • Us department of state address
  • Maison à vendre à soignies belgique